Badanie 80 zł
Znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie 10 zł
Znieczulenie miejscowe nasiękowe 20 zł
Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne 30 zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego 60 zł- 100 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego 80 zł - 150 zł
Usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe 100 zł -150 zł
Usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego 200zł - 250zł
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego 250 zł - 350 zł
Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem 50zł
Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany 70 zł - 80 zł
Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej poprzez podwiązanie , podkłucie naczyń - jako zabieg odrębny 100 zł
Założenie opatrunku chirurgicznego 35 zł
Wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka / biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego 200 zł
Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej 250 zł
Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki 150 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako samodzielne postępowanie 250 zł
Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem 50 zł
Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów 150 zł
Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami 300 zł
Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy funde 450 zł
Założenie drucianej szyny nazębnej 150zł
Zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia 50 zł
Repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy 65 zł
Resekcja wierzchołka korzenia: 
    a) zęba przedniego 250 zł
    b) zęba bocznego 400 zł
Hemisekcja zęba 250 zł
Reimplantacja zęba 300 zł
Plastyka wyrostka 150 zł - 300zł
Znieczulenie ogólne ( przy zabiegach stomatologicznych ) 300 zł