Wkład lany indywidualny: 
   a) stal 200 zł
   b) stop srebrno – palladowy 250 zł
Korona pełnolana 250 zł
Korona lana olicowana  
   a) akrylem 155 zł
   b) kompozytem 250 zł
   c) porcelaną 450 zł
Element mostu nieolicowany 200 zł
Element mostu olicowany: 
   a) kompozytem 250 zł
   b) porcelaną 450 zł
Protez szkieletowa 1100 zł
Szynoproteza 1300 zł
Szyna zgryzowa akrylanowa 250 zł
Szyna zgryzowa z łukiem podjęzykowym 350 zł
Obturator (dodatkowa część protezy ) 70 zł
Proteza nakładowa akrylowa ( nie obejmuje ceny protezy ): 
   a) każdy nakład 35 zł
Modele orientacyjne 30 zł
Korekcyjne szlifowanie ( zmiana kształtu korony zęba, skrócenie korony ) 20 zł
Ochrona oszlifowanego zęba ( preparaty fluorkowe ) 10 zł
Ochrona oszlifowanego zęba koroną tymczasową 50 zł
Odtworzenie olicowania korony lub mostu 150 zł
Proteza częściowa akrylowa ( do 6 zębów) 300 zł
Proteza częściowa akrylowa ( 7 do 10 zębów ) 450 zł
Protez całkowita 550zł
Podścielenie protezy bezpośrednie ( miękkie) 300 zł
Podścielenie protezy pośrednie ( twarde ) 200 zł
Rebazacja protezy akrylanowej 250 zł
Naprawa protezy z wyciskiem:
   a) pęknięcie, złamanie 80 zł
   b) dostawienie zęba ( dolicza się do kosztów naprawy ) 20 zł