Ceny minimalne świadczeń ponadstandardowych stomatologicznych z zakresu stomatologii zachowawczaj, dziecięcej i chorób przyzębia

Badanie lekarskie stomatologiczne
50 zł
Znieczulenie miejscowe nasiękowe
20 zł
Leczenie próchnicy powierzchownej - za każdy ząb
80 zł
Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
50 zł
Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi jednego kanału
60 zł
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba)
100 zł
Leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 kanałów zęba (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba)
300 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku ( obejmuje każdą wizytę)
20-30 zł
Zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym (za 1 ząb)
30 zł
Unieruchomienie zębów materiałem światłoutwardzalnym (każda przestrzeń międzyzębowa)
60 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego
80-150 zł
Badanie lekarza specjalisty
80 zł
Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
30 zł
Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni
100 zł
Dewiatalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
50 zł
Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba jednego kanału
60 zł
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba)
100 zł
Leczenie endodontyczne zębz z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 3 kanałów zęba (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba)
450 zł
Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę)
30 zł
Lakierowanie wszystkich zębów stałych
120 zł
Unieruchomienie zębów taśmą Fiber-Splint (3 zęby)
300 zł
Badanie żywotności zębów (3 sąsiednie zęby)
15 zł
Opatrunek leczniczy
50 zł
Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach
120 zł
Amputacja miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach
50 zł
Czasowe wypełnienie jednego kanału
40 zł
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienie ubytku korony zęba)
300 zł
Ponowne udrożnienie wypełnionego nieprawidłowo kanału korzeniowego
100 zł
Kiretaż zwykły w obrębie 1 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku)
100 zł
Impregnacja zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb
20 zł
Odbudowa zęba w koronie termoplastycznej standardowej
150 zł
Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
10 zł
Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi
40 zł
Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach
150 zł
Leczenie endodontyczne zęba (1 kanał)
100 zł
Ostateczne wypełnienie jednego kanału
60 zł
Leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem 1 kanału (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba)
150 zł
Usunięcie złogów nazębnych
80 zł
Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
150 zł
Zastosowanie ćwieka okołomiazgowego w rekonstrukcji korony zęba
50 zł
Usuniecie zęba jednokorzeniowego
60-100 zł