Ceny minimalne z zakresu chirurgii stomatologicznej dla osób nie korzystających z ubezpieczenia zdrowotnego

Badanie
80 zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego
60-100 zł
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
250-350 zł
Założenie opatrunku chirurgicznego
35 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako samodzielne postępowanie
250 zł
Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy funde
450 zł
Resekcja wierzchołka korzenia:
zl300
  • zęba przedniego – 250 zł
  • zęba bocznego – 400 zł
Znieczulenie ogólne (przy zabiegach stomatologicznych)
300 zł
Znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie
10 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego
80-150 zł
Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem
50 zł
Wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka / biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego
200 zł
Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem
50 zł
Założenie drucianej szyny nazębnej
150 zł
Hemisekcja zęba
250 zł
Znieczulenie miejscowe nasiękowe
20 zł
Usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe
100-150 zł
Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany
70-80 zł
Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
250 zł
Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów
150 zł
Zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia
50 zł
Reimplantacja zęba
300 zł
Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
30 zł
Usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
200-250 zł
Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej poprzez podwiązanie , podkłucie naczyń - jako zabieg odrębny
100 zł
Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
150 zł
Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami
300 zł
Repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy
65 zł
Plastyka wyrostka
150-300 zł