Ceny minimalne z zakresu protetyki stomatologicznej

Wkład lany indywidualny:
  • stal – 200 zł
  • stop srebrno – palladowy 250 zł
Element mostu olicowany:
  • kompozytem – 250 zł
  • porcelaną – 450 zł
Szyna zgryzowa z łukiem podjęzykowym
350 zł
Korekcyjne szlifowanie (zmiana kształtu korony zęba, skrócenie korony)
20 zł
Proteza częściowa akrylowa (do 6 zębów)
300 zł
Podścielenie protezy pośrednie (twarde)
200 zł
Korona pełnolana
250 zł
Protez szkieletowa
1100 zł
Obturator (dodatkowa część protezy)
70
Ochrona oszlifowanego zęba (preparaty fluorkowe)
10 zł
Proteza częściowa akrylowa (7 do 10 zębów)
450 zł
Rebazacja protezy akrylanowej
250 zł
Korona lana olicowana
  • akrylem – 155 zł
  • kompozytem – 250 zł
  • porcelaną – 450 zł
Szynoproteza
1300 zł
Proteza nakładowa akrylowa (nie obejmuje ceny protezy):
  • każdy nakład – 35 zł
Ochrona oszlifowanego zęba koroną tymczasową
50 zł
Protez całkowita
550 zł
Naprawa protezy z wyciskiem:
  • pęknięcie, złamanie – 80 zł
  • dostawienie zęba (dolicza się do kosztów naprawy) – 20 zł
Element mostu nieolicowany
200 zł
Szyna zgryzowa akrylanowa
250 zł
Modele orientacyjne
30 zł
Odtworzenie olicowania korony lub mostu
150 zł
Podścielenie protezy bezpośrednie (miękkie)
300 zł