Miejskie Centrum Stomatologii „Podgórze" Spółka z o.o. działa na rynku opieki zdrowotnej od 2000 roku. Jednostka powstała w wyniku przekształceń własnościowych na bazie SP ZOZ „Podgórze" w ramach systemu realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Organem założycielskim jest spółka prawa handlowego. W imieniu udziałowców Spółką zarządza dwu osobowy Zarząd. Spółka zajmuje się leczeniem w zakresie stomatologii w 10 lokalizacjach. Usługi stomatologiczne wykonywane są  odpłatnie lub nieodpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Miejskie Centrum Stomatologii „Podgórze" Spółka z o.o. świadczy usługi medyczne w zakresie stomatologii ogólnej z endodoncją, stomatologii dziecięcej,ortodoncji, protetyki oraz chirurgii stomatologicznej.

Posiadamy międzynarodowy certyfikat systemu zarządzania jakością, wydany przez DNV Business Assurance, który potwierdza stosowanie w praktyce najwyższych standardów leczenia stomatologicznego według normy ISO 9001:2008.

certyfikat certyfikat-załącznik